Các kỹ sư của chúng tôi hầu hết tốt nghiệp từ các trường Top của Việt Nam như đại học Bách Khoa Hà Nội … có mối quan tâm sâu sắc tới công nghệ mới và có thể giao bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Ngoài ra, nhân viên của công ty cũng có kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài (Nhật Bản) nên cũng có thể cung cấp dịch vụ với chất lượng cao