Web Developer (PHP, Vuejs)

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 21/02/2022

1. Mô tả công việc: Phân tích yêu cầu và thực hiện phát triển các dự án web của công […]

Ứng tuyển

Front-end Developer (Nuxtjs/Vuejs)

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 08/02/2022

1. Mô tả công việc: Tham gia phát triển các dự án của công ty nhằm tối ưu hóa giao […]

Ứng tuyển

Web Developer (PHP, WordPress)

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 04/10/2021

1. Mô tả công việc: Lập trình PHP và phát triển các ứng dụng web trên nền tảng WordPress; Quản […]

Ứng tuyển

TESTER

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 23/09/2021

1. Mô tả công việc Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng và chi tiết yêu cầu về phần mềm, […]

Ứng tuyển

ReactJS Dev

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 14/09/2021

1. Số lượng: 05 người 2. Mô tả công việc Phát triển ứng dụng ma-navigator.com và các dự án frontend […]

Ứng tuyển

TECHLEAD

Lương: 1000$ - 2000$ Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Mô tả công việc Làm việc trực tiếp với BRSE bên Nhật, hoặc trực tiếp với khách hàng bên […]

Ứng tuyển

Senior PHP Developer

Lương: 1000$-2000$ Ngày cập nhật: 02/04/2021

Mô tả công việc: Tham gia xây dựng ứng dụng web với khách hàng Nhật; Tham gia phân tích yêu […]

Ứng tuyển

IOS DEVELOPER (Objective C, Swift)

Lương: 1000$-2000$ Ngày cập nhật: 21/01/2021

Mô tả công việc Xây dựng và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng IOS trong các […]

Ứng tuyển

IOS PARTIME

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 17/11/2020

  Mô tả công việc Xây dựng và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng IOS trong […]

Ứng tuyển

LẬP TRÌNH HTML, CSS

Lương: 300-800$ Ngày cập nhật: 21/08/2020

Mô tả công việc Tham gia ứng dụng web cho khách hàng Nhật Bản. Xử lý cắt giao diện chyển […]

Ứng tuyển