ReactJS Dev

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 14/09/2021

1. Số lượng: 05 người 2. Mô tả công việc Phát triển ứng dụng ma-navigator.com và các dự án frontend […]

Ứng tuyển

TEAM LEADER

Lương: 1000$ - 2000$ Ngày cập nhật: 08/06/2021

1. Mô tả công việc Phát triển ứng dụng ma-navigator.com và các dự án frontend với khách hàng Nhật Bản; […]

Ứng tuyển

Senior PHP Developer

Lương: 1000$-2000$ Ngày cập nhật: 02/04/2021

Mô tả công việc Tham gia xây dựng ứng dụng web với khách hàng Nhật; Tham gia phân tích yêu […]

Ứng tuyển

IOS DEVELOPER (Objective C, Swift)

Lương: 1000$-2000$ Ngày cập nhật: 21/01/2021

Mô tả công việc Xây dựng và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng IOS trong các […]

Ứng tuyển

IOS PARTIME

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 17/11/2020

  Mô tả công việc Xây dựng và phát triển các tính năng mới cho các ứng dụng IOS trong […]

Ứng tuyển

LẬP TRÌNH HTML, CSS

Lương: 300-800$ Ngày cập nhật: 21/08/2020

Mô tả công việc Tham gia ứng dụng web cho khách hàng Nhật Bản. Xử lý cắt giao diện chyển […]

Ứng tuyển

IT COMTOR N2

Lương: Upto 1500$ Ngày cập nhật: 17/03/2020

Mô tả công việc Phiên dịch nội dung trao đổi giữa chuyên gia người Nhật và team dự án bên […]

Ứng tuyển

LẬP TRÌNH WEB

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 07/11/2019

     1. Mô tả công việc Tham gia xây dựng ứng dụng web với khách hàng Nhật; Tham gia […]

Ứng tuyển

Nhân viên kiểm thử phần mềm

Lương: Thỏa thuận Ngày cập nhật: 26/09/2019

  Mô tả công việc Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng và chi tiết yêu cầu về phần mềm, […]

Ứng tuyển

TEST LEADER

Lương: 700$ Ngày cập nhật: 05/06/2019

  Mô tả công việc Trực tiếp thực hiện kiểm thử cho các phát triển/sửa đổi trên mọi hệ thống, […]

Ứng tuyển