Để đảm bảo chất lượng và kỳ hạn bàn giao sản phẩm, chúng tôi xây dựng kế hoạch bàn giao sản phẩm theo từng phần để khách hàng có thể kịp thời phản hồi chỉnh sửa.