Để phát hiện và giảm thiểu rủi ro của dự án, chúng tôi chú trọng tới giao tiếp với khách hàng và quản lý chất lượng, kể cả khi dự án đã được bàn giao, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan tới hệ thống.