Tất cả các hệ điều hành chung đều được chúng tôi hỗ trợ, bao gồm IOS, Android và Windows. Ứng dụng có thể dựa trên web, gốc hoặc kết hợp. Ứng dụng được thiết kế riêng, do đó chúng tôi sẽ phát triển dựa trên yêu cầu của bạn.

Ngôn ngữ lập trình: Java, PHP

      Chúng tôi xây dựng đội ngũ giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu rộng về lĩnh vực ứng dụng di động để có thể đưa ra giải pháp tốt nhất, sau đó triển khai và cung cấp các ứng dụng trên nền tảng di động với chất lượng chuyên môn cao cho bạn.