Tích hợp hệ thống là sự kết hợp các thành phần đơn lẻ gồm cả phần cứng, phần mềm, các dịch vụ thành một hệ thống thuần nhất. Điều này đảm bảo cho việc sử dụng hiệu quả các cơ sở hạ tầng sẵn có, đồng thời đảm bảo cho việc lưu thông chính xác dữ liệu giữa các cơ quan, bộ phận trong một doang nghiệp, tổ chức; cũng như với các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp, tổ chức đó..

Tích hợp hệ thống phải đảm bảo một số tiêu chí:

  • Sao lưu, quản trị hệ thống dữ liệu an toàn, hiệu quả.
  • Xây dựng giải pháp phòng/chống rủi ro tài chính với hiệu suất cao.
  • Đảm bảo hệ thống an ninh giúp bảo mật thông tin tuyệt đối.
  • Gia tăng giá trị và năng lực của hệ thống lớn nhờ hợp lực tương tác giữa các hệ thống nhỏ.

Với sự kết hợp của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, các kỹ sư trẻ người Việt Nam, công ty Musashi cung cấp đến quý khách hàng dịch vụ tích hợp hệ thống:

  • Phạm vi trung bình:Tích hợp các hệ thống đơn lẻ quản lý nội bộ công ty như hệ thống tuyển dụng, quản lý nhân sự, chấm công, tính lương… đến những hệ thống như quản lý quy trình sản xuất, quản lý quan hệ, chăm sóc khách hàng, quản lý sản phẩm….
  • Phạm vi lớn:Tích hợp hệ thống mạng máy tính: máy chủ, máy trạm, các thiết bị mạng và các phần mềm quản trị, điều hành, phần mềm ứng dụng.

Phạm vi tập đoàn và doanh nghiệp kinh doanh đặc thù: Tích hợp dịch vụ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, bảo mật hệ thống, dịch vụ mạng, lưu trữ, máy chủ, dịch vụ triển khai các giải pháp như ngân hàng, chứng khoán và viễn thông, các hệ thống thanh toán, giám sát.