Một số hình ảnh về lễ thành hôn của nhân viên trong công ty:

  • Đám cưới của Ngọc