Nhân viên trong công ty đến chúc mừng hạnh phúc của một số thành viên trong công ty:

 

  • Đám cưới của Ngọc