Cặp đôi không đội trời chung thì cuối cùng vẫn phải đội mũ chung, ăn bánh sinh nhật chung và tổ chức sinh nhật chung một ngày 😀

Happy birthday members tháng 6