Nằm trong chuỗi hoạt động của công ty, Team Building được tổ chức mỗi tháng một lần với mục đích gắn kết các thành viên trong team cũng như trong công ty lại gần nhau hơn. Thông qua đó cải thiện vấn đề giao tiếp trong công việc giữa các thành viên trong team/công ty.

Một số hình ảnh về Team Building đã được tổ chức trong thời gian vừa qua:

 

  • Team Building tháng