Hè rồi, nghỉ ngơi xả stress thôi nào Members musashi ơi!

Hè là phải đi biển, nên năm nay anh em Musashi quyết định đến Sầm Sơn với một tâm thế là không tắm biển mà để nghỉ dưỡng 😀